Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tin bài cải cách hành chính tháng 11/2019

Xã Ninh Phước đảy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

Tin bài cải cách hành chính tháng 10/2019

Thực hiện đẩy mạnh tốt công tác cải cách hành chính.

Thông báo danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao thông qua Trung tâm Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa .(EO)`

Thông báo danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao thông qua Trung tâm Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa .(EO)`

Tin bài cải cách hành chính tháng 9/2019

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã Ninh Phước trong tháng 9 năm 2019

Tin bài cải cách hành chính tháng 8/2019

Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính

Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 03/6/2019

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3,4

Báo cáo số 529/BC-UBND ngày 15/74/2019

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7/2019

Báo cáo số 362/BC-UBND ngày 21/5/2019

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

1/21/2020 6:18:09 AM

^ Về đầu trang