Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 03/6/2019

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3,4

Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyêt định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 01/7/2019

Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 17/6/2019

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 05/6/2019

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 31/5/2019

Ban hành quy chế quản trị, cập nhật các phân hệ cơ sở dữ liệu thuộc trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

1/28/2020 7:23:29 AM

^ Về đầu trang