Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
VĂN BẢN CCHC

Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của UBND xã Ninh Phước

Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của UBND xã Ninh Phước

ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  XÃ NINH PHƯỚC                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Số:  406 /KH-UBND                                 Ninh Phước, ngày  29    tháng   6  năm 2018

 

THÔNG BÁO

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của UBND xã Ninh Phước

 

Căn cứ Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2018 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4;

 Căn cứ Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

UBND xã Ninh Phước thông báo cung cấp 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã thực hiện trực tuyến mức độ 3, như sau:

Lĩnh vực Tư pháp: 02 thủ tục

- Thủ tục cấp bản sao tích lục hộ tịch

- Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trong quá trình sử dụng, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có các ý kiến góp ý xin vui lòng gửi về UBND xã Ninh Phước theo địa chỉ: Thôn Ninh Tịnh - xã Ninh Phước - Thị xã Ninh Hòa - tỉnh Khánh Hòa ( Số điện thoại: 0258.3622010) hoặc điện chỉ thư điện tử: ninhphươc.nh.@khanhhoa.gov.vn).

UBND xã Ninh Phước trân trọng giới thiệu “ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3” đến quý cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và sử dụng./.

               

Nơi nhận:                                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN         

- UBND thị xã Ninh Hòa (báo cáo);                                                    CHỦ TỊCH                 

- Phòng Nội vụ thị xã ( báo cáo);

- Đảng ủy - HĐND xã ( báo cáo);

- Chủ tịch và PCT. UBND xã;

- Đài tuyền thanh xã ( thông báo);

- CB, CC bộ phận Một cửa và các thôn;

- Lưu: VT.

                                                                                                                

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/25/2021 11:55:23 AM

^ Về đầu trang