Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn hóa - Xã Hội

Xã Ninh Phước với những kết quả đáng ghi nhận trong công tác tuyên truyền việc cưới, việc tang và lễ hội từ năm 2014 đến nay

Xã Ninh Phước với những kết quả đáng ghi nhận trong công tác tuyên truyền việc cưới, việc tang và lễ hội từ năm 2014 đến nay

Thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-Ttg  ngày 25/11/5005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày  22/12/2015 Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch về việc tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn; Chỉ thị 24/CT-TU ngày 07/8/2014 của thị ủy Ninh Hòa về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Hàng năm UBND xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức tháng tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn xã. Việc triển khai kế hoạch được các cấp từ xã đến thôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nên việc tổ chức tại địa phương có nhiều thuận lợi. Công tác chỉ đạo, phối hợp của các ban ngành, đoàn thể khá tốt, từ đó có sự chuyển biến tích cực, chuyển đổi hành vi, nhận thức của người dân được tốt hơn, phát huy những giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình góp phần hạn chế các tệ nạn xã hội.

Nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được lồng ghép vào nội dung cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội thành một trong những tiêu chuẩn để xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”. Các Thôn xây dựng và bổ sung quy ước, hương ước thôn đã lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc cưới việc tang và lễ hội để tuyên truyền, vận động. Qua đó tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, hành động của đại bộ phận người dân trên địa bàn xã.

Kết quả thực hiện trong từ năm 2014 đến nay cho thấy, về việc cưới toàn xã có 296 đôi tổ chức lễ cưới, hầu hết các gia đình đều có ý thức thực hiên quy ước làng đề ra, việc cưới xin tổ chức gọn nhẹ, phù hợp với hoàn cảnh kinh tế gia đình, không có biểu hiện phô trương, lãng phí hoặc vụ lợi. Không có trường hợp cưỡng ép, cản trở hôn nhân …Nhiều đám cưới đã thực hiện “không sử dụng thuốc lá”.

Về việc tang: Các làng đã đưa vào quy ước những quy định rất cụ thể, loại bỏ dần các hủ tục, tập quán lạc hậu. Trong 05 năm qua toàn xã có 192 đám tang, hầu hết các gia đình có người chết đều chấp hành đúng quy định về giữ gìn vệ sinh trong việc tẩm liệm, chôn cất người chết theo đúng quy trình của Bộ Y Tế. Ngoài ra các làng còn xây dựng quỹ trợ táng dưới nhiều hình thức thông qua Hội bảo thọ. Quỹ tổ chức mai táng cho người cao tuổi qua đời, hỗ trợ thực hiện tất cả các nghi lễ qua đó giảm bớt các thủ tục rườm rà, lạc hậu trong việc tang qua đó được nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia đóng góp xây dựng quỹ.

Về lễ hội: Trong 05 năm qua toàn xã có khoảng hơn 10 lễ hội, bên cạnh sự phát triển kinh tế xã hội, các lễ hội truyền thống được khôi phục và duy trì, trong đó có làng Mỹ Giang đã duy trì đội chèo Bá Trạo phục vụ lễ hội đình làng và theo phong tục Xuân kỳ - Thu tế để tưởng niệm, ghi nhớ công lao các bậc tiền nhân, tiền bối là những người có công khai phá đất hoang, quy dân, lập làng và nguyện cầu cho quốc thái dân an, anh linh các anh hung liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc. Các tệ nạn mê tín dị đoan, tình trạng lợi dụng lễ hội để tổ chức ăn uống linh đình không còn xảy ra. Các hoạt động lễ hội tôn giáo được chính quyền tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn, phối hợp tổ chức tốt, góp phần làm tăng thêm sự phong phú trong sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tôn giáo trong cộng đồng dân cư.

Trong 05 năm qua, việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực kể cả trong nhận thức và trong thực tiễn cuộc sống. Những hình thức lạc hậu, lỗi thời, thiếu tính khoa học, mang tính chất dị đoan, thần thánh hóa đã dần bị loại trừ ra khỏi đời sống xã hội, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Qua thực hiện phong trào, đa số đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ hơn về một số vấn đề xã hội nhạy cảm và tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong quản lý, tổ chức thực hiện phong trào. Thông qua cuộc vận động đã xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn kết tình làng nghĩa xóm, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, nhất là đời sống văn hóa, tinh thần.

Trần Thị Vân

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/22/2018 8:16:07 PM

Thiết kế website   
 
 
 
 
^ Về đầu trang